ظرفیت ها و فعالیت

50 فروند
ظرفیت تولید پهپاد
600 نمایندگی
ظرفیت پشتیبانی
36 مورد
سمینار و کلاس های آموزشی
6 اپراتورفعال
در ساعات کاری

شرکت ما از دیدگاه آمار

تعداد نمایندگی های شرکت (28)
تعداد نمایندگی های فعال (12)

مشتریان ما