افتخارات

در سایه الطاف الهی و در راستای خدمترسانی به مردم عزیز، تیم سپنتا بالابان سپهر موفق به کسب عناوین، مدارج و رتبه هایی گردید که اهم آن در ادامه، جهت اطلاع شما برشمرده میشود.

  1. کاندید جایزه کار آفرین برتر کشور
  2. کسب رتبه و تندیس افتخار جایزه کارآفرین برتر کشور
  3. کسب نشان ملی افتخار حوزه کارآفرینی در چهارمین همایش پیشتازان کیفیت و کارآفرینی
  4. کاندید جایزه مدیر برتر کشور
  5. کسب رتبه و تندیس افتخار مدیر برتر کشور
  6. موفقیت در دوره رشد مقدماتی ( تحت نظر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه سمنان)

و بیش از ۳۰ لوح تقدیر و تشویق نامه از ارگان های مهم دولتی و بین المللی