کار دانشجویی

شرکت سپنتا بالابان سپهر از دانشجویانی که تمایل به همکاری در خصوص گذراندن پروژه، کار دانشجویی و همچنین همکاری با شرکت را دارند، دعوت به همکاری می­نماید.

شایان ذکر است درصورت تمایل، اولویت های پژوهشی شرکت نیز به این دسته از همکاران واگذار میشود.

برای کسب بیشتر از چگونگی این امر با ما تماس بگیرید.

Untitled-14