ثبت نام

متقاضیان محترم

جهت ثبت نام و حضور در کلاس ها به موارد زیر توجه کنید:

۱- تماس با دفتر شرکت جهت رزرو ( ارتباط با ما )

۲- تحویل مدارک ( کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه ۳ قطعه عکس) و تکمیل فرم مربوطه جهت ثبت نام در دفتر شرکت (متقاضیان غیر مقیم طبق دستورالعمل مندرج در بند پایین عمل کنند)

۳- واریز مبلغ شهریه کلاس (برای کلاس های غیر رایگان)

۴- حضور در کلاس طبق برنامه اعلامی از سوی دفتر و سایت ( همواره اطلاعیه های روی سایت را بررسی کنید )

نکات مهم:

۱- به دلیل لزوم صدور کارت ورود برای تمام شرکت کنندگان دوره، حتما در موعد اعلامی از دفتر مرکزی در زمان رزور تلفنی جهت تکمیل مدارک در دفتر واحد آموزش حضور یابید.

۲- متقاضیان غیر مقیم باید در زمان رزرو تلفنی، عدم اقامت خود را در شهر سمنان به واحد ثبت نام اعلام کنند تا فرم مربوطه به آدرس ایمیل آنها ارسال شود و متقاضی میبایست مدارک تکمیل شده خود را به انضمام فیش واریزی به دفتر شرکت پست کند.

۳- هرگونه تغییر در برنامه دوره ها در همین سایت اعلام خواهد شد و شما میتوانید با جستجوی نام دوره ثبت نامی خود در قسمت “جستجو در سایت” که در سمت راست تمام صفحه ها در دسترس است از آن اطلاع یابید.

۴- حضور در دانشجو در حداقل دو سوم دوره جهت صدور گواهینامه الزامی است.

 

با آرزوی موفقیت

بخش آموزشSanders_theatre_inside_3